ห้าม คลุมดำ

ไสยศาสตร์ มัดหุ่นให้หลง (ฝังรูปฝังรอย)

ไสยศาสตร์ทั้งหลาย ชอบทำบาปผิดลูกผิดภรรยาเขา โดยใช้วิธีปั้นหุ่นประกบกัน และใช้อาคมกำกับจิตให้วิญญาณทั้งหลายช่วยทำให้คน 2 คนรักกัน โดยหุ่นไปไว้ในป่าช้า แก้ยาก แล้วแต่กรณี
วิธีแก้

กรณีนี้ต้องดูว่าผู้ทำเป็นพวกเขมรหรือตำหนักทรง เพราะจะได้แก้ถูกวิธีเบื้องต้นให้หาพระเก่ง ๆ ช่วยสวดไล่ไสยศาสตร์ และผีให้ออกก่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น