ห้าม คลุมดำ

พระอิศวร

พระอิศวร (ศิวะ) เป็นเทพประธานในเทพผู้ยิ่งใหญ่ ของศาสนาพราหมณ์ ในบรรดาเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม
พระอิศวรเป็นเทพเจ้าผู้ทำลายล้าง ในขณะที่พระพรหมเป็นผู้สร้าง และ พระนารายณ์เป็นผู้รักษา ใน ฤคเวท และ อาถรรพเวท กล่าวถึงคำศิวะว่า ?ศิวะ? แปลว่า ?ฤกษ์งามยามดี?พระอิศวรมีชื่อเรียกต่างออกไปอีก เช่น มหาเทวะ รุทระ ธูรชฏิ นีลกัณฑ์ และ ตรีเนตร ในการบูชาพระอิศวร มักใช้ ?ลึงค์? เป็นสัญลักษณ์ บรรดาศาสนสถานของพระอิศวรนั้น นิยมประดิษฐาน ศิวลึงค์ เป็นองค์ประธานศิวลึงค์รูปทรงกระบอก หมายถึง สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ส่วนฐานรองรูปทรงกลม หรือ แปดเหลี่ยม หมายถึง สัญลักษณ์ของ ?โยนี? อวัยวะเพศหญิง ซึ่งเป็นเครื่องหมายของชีวิต เลือด เนื้อ และการสืบต่ออายุ สัญลักษณ์ของความเป็นเพศแม่ ลัทธิการนับถือบูชา เทพชาย หญิง ในแบบของ ?ลึงค์? และ ?โยนี?เป็น มรดกทางศาสนาของชาวอารยธรรม ลุ่มแม่น้ำสินธุพระอิศวรมีรูปลักษณะเป็นมหาโยคี มุ่นมวยเป็นชฎา นุ่งห่มหนังเสือ ถือตรีศูล มีพระเนตรที่สามอยู่กลางพระนลาฏ ทัดจันทร์เสี้ยวเป็นปิ่น และ สวมนาคเป็นสังวาลย์ มีพระอุมาเป็นชายา ทรงโคเป็นพาหนะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น